Close this window
Click the store of your choice to purchase Bento Sushi Tuna Samurai:

Bento Sushi
Tuna Samurai

$9.99

Details

7.70 oz
SKU / UPC: 670452104382